Az újvidéki egyetem jogi kara megszüntette a magya...