Eredetileg más címet szánt a Tüskevárnak Fekete Is...