A Szegedi Tudományegyetem 2021. szeptember 27-én rendkívüli szenátusi ülést tartott, melyen az intézmény fenntartójának képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor, kuratóriumi elnök tájékoztatta a jelenlévőket a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és az SZTE jövőbeli, új finanszírozási modelljéről.

Az új modell kiszámítható és növekvő működési finanszírozást és ezzel együtt béremelést eredményezhet, melynek alapja és meghatározója az indikátorok révén mért oktatási és kutatási teljesítmény. Prof. Dr. Szabó Gábor hangsúlyozta, hogy az Egyetem vezetése és a Kuratórium kiemelkedő eredményként értékeli a tárgyalások során megállapított 5 éves finanszírozást, de felhívta a figyelmet arra, hogy ez a forrás akkor érkezik meg az intézményhez, ha a teljesítmény-indikátorok megvalósulnak. Kiemelte, hogy ez a megállapodás történelmi lehetőség az SZTE számára, megalapozhatja felsőoktatási intézményünk következő 100 évét.

Prof. Dr. Szabó Gábor az új felsőoktatási finanszírozási modell előzményeinek ismertetésével kezdte tájékoztatóját. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) folytatott tárgyalási folyamat részleteibe is beavatta az SZTE Szenátusát.

„Háttérelemzések eredményeként a modellváltó intézmények ajánlatot kaptak. 2021. július 23-án kezdődtek a megbeszélések” – fogalmazott Elnök úr, az SZTE korábbi rektora. Bemutatta az új finanszírozási modell alapelveit és struktúráját, a munka eddigi ütemezését, a tervszerű előkészítést meghatározó határidőket és a folyamatot is.

Az SZTE működésének a finanszírozásában az egyik legfontosabb változás az, hogy a korábbi egy, a hallgatók számán alapuló fő indikátor helyébe 25, jellemzően teljesítményalapú főindikátorból és további részindikátorokból álló modell lép.

„A hallgatói létszám növekedése a 25-ből egy elem, itt a demográfiai trendek figyelembevételével, a régiós hallgatók nagyarányú helyben tartása célkitűzésének és a társadalmilag kiemelten fontos szakmák beiskolázásának növelési céljának figyelembe vételével a jelenlegi trendet vittük tovább a hazai, államilag finanszírozott hallgatói létszám tervezésénél, ezzel is biztosítva az oktatás és a kutatás egyensúlyának optimalizálását.”

Az új modell – többek között – az egyetemet még inkább érdekeltté teszi a hallgatók lemorzsolódásának csökkentésében, melyre, ahogy Elnök úr kiemelte, az eddigi célzott programokon túl további központi és kari kezdeményezések indulnak.