Az ösztöndíjpályázat célja a szerb-magyar határmenti régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése révén a kutatók, a hallgatók és a vállalkozások közötti együttműködés és hálózatépítés elősegítése, a határtérségben élő fiatalok életpálya-modelljének megalapozása a szülőföldön maradás ösztönzésével.

Ennek érdekében ösztöndíjprogram kerül megvalósításra Mórahalom Városi Önkormányzat és Nagybecskerek Város partneri együttműködésében, 2021 novemberétől 2022 április végéig, 17 szerbiai és 17 magyarországi fiatal részvételével.
A SCHOLAR-SME című, HUSRB/1903/43/0008 számú projekt során, az INTERREGIPA CBC Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásának köszönhetően a jelen felhívás eredményeként ösztöndíjprogramban résztvevők számára lehetőség nyílik a K+F+I tevékenységekre irányuló tudásmegosztás és kapcsolati hálózatépítés, valamint szakmai tapasztalatszerzés támogatását előmozdító vállalkozási tevékenységeket megismerni.

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. A pályázat kiírója, személyenként havi bruttó 563,00 Euro összegű ösztöndíjat biztosít fél éven keresztül a felvételt nyert hallgatók számára. Az ösztöndíjasok szállása a projekt keretében Mórahalmon és Nagybecskereken e célból kialakításra kerülő diákszállók által biztosított.

A Mórahalmon kialakítandó diákszálló a Szegedi út 11. szám alatt, városközponti környezetben valósul meg a céllal, hogy egyetemi hallgatók, kutatók vegyék azt birtokukba. A telken, az utcafronton már áll egy épület. A 7 szobás szállás belső épületként épül recepcióval, összesen 298,38 m2 hasznos területtel. Az épületben egyszerű elrendezéssel alakulnak ki az elvárt helyiségek és helyiség kapcsolatok, mely által 17 fő színvonalas elszállásolására lesz lehetőség. A szobák apartman jellegűek lesznek. Minden szoba saját terasszal fog rendelkezni. Egy lakrész teljesen akadálymentesített kialakítású lesz. Az építkezés 2021 februárjában indult és ez év október közepére várható a befejezése. Kivitelező a mórahalmi székhelyű BAUSZER Épitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosultak körébe tartoznak azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező érettségizett/most érettségiző, végzős diákok, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének iratkozni, vagy már főiskolai-, egyetemi-, vagy doktorandusz hallgatói státusszal rendelkeznek, esetleg abszolvensek, vagy már sikeresen diplomáztak. A pályázó szakterülete nem meghatározott. Az idegen nyelv ismerete alapvető feltételt, a szerb nyelvismeret előnyt jelent. A pályázók korhatára: 17 – 35 év