A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „NAKPRAKTIKUM – Vízgazdálkodjunk okosan” címmel szakmai
rendezvénysorozatot tart 2020. március 4. és 12. között az ország négy városában. Az
eseményeken szakértők ismertetik az öntözést és a vízgazdálkodást érintő, közelmúltban hatályba
lépett törvényi változásokat, valamint a talajok vízmegőrző állapotának fenntartásához hozzájáruló
gyakorlati tanácsokat.


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kiemelt feladatának tekinti az öntözés fejlesztését, a hatékony
vízgazdálkodás terjesztését. Ennek érdekében több lépést tett és tesz is a kormányzattal együtt. A korábbi,
az öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározat alapján 2018-ban a NAK közel
negyvenezer gazdálkodó körében, 1,2 millió hektáron felmérte a vízigényeket a vízgyűjtő rendszerekben
rendelkezésre álló vízkészletekhez, valamint az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez igazodóan,
ahol közel 400 ezer hektáron jeleztek a gazdálkodók új igényt az öntözésre.
Ezzel összhangban még tavaly a kormány tíz évre szóló öntözésfejlesztési program indításáról döntött,
amelyhez 2020 és 2030 között összesen 170 milliárd forintot rendelt. A 17 milliárd forintos éves keret
elsősorban a vízkínálat fejlesztését támogatja, annak érdekében, hogy a csatornák víz szállítására alkalmas
állapotba kerüljenek ott, ahol valós öntözési igények vannak. Reális cél, hogy 2024-ig mintegy 100 ezer
hektárral bővüljön, azaz közel megkétszereződjön az öntözhető terület nagysága. Szintén egy tavalyi
kormányzati döntés értelmében a termelői vízkereslet fejlesztése, az öntözéses gazdálkodás elterjesztése,
valamint szakmai és jogi támogatása a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) ügygondnoksága alatt lévő
öntözési igazgatási szerv hatáskörébe tartozik. A gazdálkodók érdekét szolgálta az is, hogy a kamara
közreműködésével elindult a díjmentes aszálymonitoring-hálózat, illetve, hogy március 1-től október 31-ig
terjesztették ki az öntözési idényt.
Mindemellett az Országgyűlés 2019 végén megalkotta a természeti erőforrások megóvása, a
mezőgazdaság alkalmazkodóképességének erősítése, az öntözéses gazdálkodás elterjesztése, valamint az
öntözési közösségek kialakítása érdekében az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényt,
amely idén január elsejétől hatályos.
Az öntözés és a vízgazdálkodás jogszabályainak előkészítése mellett a kamara a gyakorlati ismeretek
átadásával is igyekszik segíteni tagjait, ezért 2020. március 4. és 12. között az országban négy helyszínen
rendezi meg a „NAKPRAKTIKUM – Vízgazdálkodjunk okosan” című rendezvénysorozatot. A programokról
részletesen NAK portálján lehet tájékozódni.
Az eseményeken a szakértők részletes tájékoztatást adnak a törvényi változásokról, illetve arról, hogy
mindezek milyen hatással lehetnek a gazdálkodók napi tevékenységére. Továbbá kitérnek a talajok
vízgazdálkodási jellemzőire, a vízmegőrző agrotechnikákra, a lehetséges öntözési módokra. A cél ugyanis
az, hogy az ismeretek, információk birtokában a gazdák folyamatosan karbantarthassák a talajt,
javíthassák annak termőképességét, megóvhassák azt a belvíztől és/vagy az aszálytól – amelyek nem csak
környezet- és talajvédelmi szempontból, hanem a gazdaságosság miatt is fontosak.