November 27-én, 18 órakor prof. dr. Maitz Péter nyelvészt, a Berni Egyetem Német Szociolingvisztikai Tanszékének professzorát látja vendégül a szegedi bölcsészkar az AudMax Esték – Mindennapi bölcsészet című programsorozatán. A Svájcban élő és tanító professzor korábban az SZTE BTK oktatóival több közös kutatásban és publikálásban is részt vett.

Prof. dr. Maitz Péter kutatási területe a nyelvek sokfélesége és változása, a nyelvi diszkrimináció és a nyelvtipológia. 2015 óta egy nemzetközi kutatócsoport vezetőjeként a Pápua Új-Guineában beszélt Unserdeutsch, az egyetlen német alapú kreol nyelv dokumentációján, újraélesztésén és leírásán dolgozik. Az AudMax Estéken erről a kutatásáról, és ehhez kapcsolódóan a gyarmati elnyomás mélyreható nyelvi következményeiről, valamint a nyelvek születése mögött kirajzolódó, sokszor tragikus emberi sorsokról tart izgalmas előadást.

Az AudMax Esték 2019-es őszi programsorozata, a Mindennapi bölcsészet arra mutat példákat, hogyan alkalmazhatóak a humán tudományok a hétköznapokban. Az előadók olyan neves szakemberek, akik sok szállal kötődnek a szegedi egyetemhez: tanítottak itt, vagy szoros kutatási együttműködésük van a BTK oktatóival, kutatócsoportjaival. A rendezvény a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány és az SZTE BTK közös programja, valamint az Őszi Kulturális Fesztivál kísérőprogramja, mely a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégiumának a támogatásával valósul meg.

A szervezők szeretettel várják mindazokat az egyetemi és nem egyetemi polgárokat, szegedieket és Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, olvasni és a világ minél több részletét megismerni jó.