A 10-i újság ismét cseh támadásról számol be Munkács térségében. amelyet a lakosok visszavertek. A Reutrers azt jelentette, hogy Anglia csak a magyaroktól kapott jelzést a megelőző heti határincidensről, a csehektől nem. Másik cikkből megtudjuk, hogy Bonnet francia külügyminiszter fogadta a párisi cseh nagykövetet a munkácsi incidens kapcsán. Megtudjuk, hogy 9. Károly román király találkozott Pál jugoszláv kormányzóherceggel. Azt viszont nem, hogy miről beszéltek. Chamberlain angol segélyt ígér Olaszországnak, ha az segít elintézni a spanyol kérdést.

11-én címlapon hozza az újság, hogy a magyar kormány addig nem tárgyal a csehekkel, amíg Prága elégtételt nem ad. Kiderül az is, hogy a támadás nyolcadik áldozata is életét veszti a tüdejét ért dumdumgolyó okozta seb miatt. Chvalovsky cseh külügyminiszter sietősen Berlinbe utazik, hogy megelőzze gróf Csáky magyar külügyminisztert. Pozsonyban összerombolták a magyar párt lapjának, az Esti újságnak a szerkesztőségét.
Chamberlain és lord Halifax Párizsba utazott, amely útján Daladier francia államfővel, Bonnet francia külügyminiszterrel találkozott, ahol a két ország képviselői egyetértésre jutottak Ezt követően utazott tovább Chamberlain és lord Halifax Olaszországba, ahol Mussolinivel találkoztak. Bonnet külügyminiszter a 10-i francia államtanács ülésén ismertette állásfoglalását az olasz követelésekkel kapcsolatban, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A külügyminiszter említést tett még egy állítólagos német-olasz titkos szerződésaről, amiről egy angol lap írt. Londoni beavatott körökből szerzett értesülés szerint ennek a hírnek az alapja egyedül a szerzőjének képzeletében keresendő. dr. Páfi József polgármestert telefonon értesítik, hogy elhunyt Klauzál Gábor, akinek az apja tagja volt az első magyar felelős kormánynak, valamit Szegedi képviselő is volt.

a 12-i lap előrelépésről számol be a munkácsi események kapcsán: Csehszlovák javaslatra magyar csehszlovák vegyesbizottság alakul és ezen a napon kezd ülésezni.
Rómában megkezdődik a Chamberlain – Mussolini megbeszélés, az első találkozó az olasz-francia viszonyról szólt.
Paprikaértekezletet tartottak a szegedi városházán szegedi és kalocsai paprikatermesztők bevonásával, ahol elhangzott, hogy Szeged nem akar Kalocsa riválisa lenni, hanem testvéri együttműködést hirdet.

13-án megtörténik a második Chamberlain – Mussolini találkozó is. A sajtó arról ír, hogy a tárgyaló felek közt enyhült a viszony, mindketten egyaránt békét szeretnének. A magyar kormány közben arról határoz, hogy csatlakozik az antibolsevista egyezményhez. Imrédy Béla miniszterelnök beszédét követően Csáky István külügyminiszter hangsúlyozza, hogy el kell oszlatni azokat a ködfoltokat, amik a magyar és a német nemzet együtthaladásának az útját akadályozzák.
A hároméves elzárását töltő Szálasi Ferenc a Csillag börtönben leesik egy zsámolyról és a lábát fájllja, az orvosi vizsgálat nem állapít meg komolyabb sérülést.

a 14-i újság beszámol a befejeződött római tárgyalásokról. Nincs újabb egyezmény, de a tárgylások nyílt és széleskörű eszmecseréhez vezettek. A kiátásba helyezett mergállapodásokat mihamarabb megkötik majd. Párisban cáfolták azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint az olaszok hatnapos határidőre ultimátumot intéztek a franciákhoz. A szomáliai csapatösszevonások hírét is cáfolták. Az olasz, a német és a japán követ meghívta Magyarországot az antikomintern-egyezményhez. A magyar kormány hajlandó a szerződéshez csatlakozni. Lengyelország visszautasította a cseh-szlovák jegyzéket a szilveszteri treschen-határvidéki határincidenssel kapcsolatban.