Keszeg Vilmos néprajzkutatót, a Babes-Bolyai Tudományegyetem tanárát választotta elnökévé az erdélyi magyar tudományos akadémia szerepét betöltő Erdélyi Múzeum Egyesület. A közgyűlésen a leköszönő elnök, Sipos Gábor az elmúlt két ciklusra visszatekintve a hagyományőrzés és a megújulás egységét tartotta a legfontosabbnak az egyesület életében. Kiemelte a kutatóintézet történelmi, irodalomtörténeti és nyelvészeti részlegén folyó forrásfeltáró és kiadói munka határokon átnyúló jelentőségét, és úgy vélte: ennek további fenntartása elsőrendű feladat. Az elnökké választott Keszeg Vilmos munkáját Bitay Enikő főtitkár, valamint Gyéresi Árpád, Kerekes László, Péntek János és Sipos Gábor alelnökök segítik majd a következő négy évben. Az új elnök megválasztása utáni beszédében kijelentette, hogy a hagyományőrzés mellett szükség esetén az újításoktól sem fog visszariadni, de ezeket csakis a tagság véleményére alapozza majd.

(Képforrás: http://www.maszol.ro)