A Szegedi Szépmíves Céh bemutatta tagjai legújabb ...