Milorad Mazsics vezeti a kijevi Real Madrid–Liverp...