Igazolni kell az egészségügyi biztosítás meglétét ...