Az SZTE centenáriumi tanévének Egyetem Napja rendezvénysorozatát 2021. november 13-án Ünnepi Szenátusülés zárta. Hagyomány, hogy a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából a felsőoktatási intézmény munkáját támogató jeles személyiségeknek Doctor Honoris Causa kitüntető címet, továbbá rangos egyetemi díjakat és elismerő okleveleket adományoz az universitas vezető testülete.

Alapítása 440. és szegedi befogadása 100. évfordulóját ünnepli az SZTE. A Szegedi Tudományegyetem 2021. november 11. és 13. között rendezvénysorozattal emlékezett az elődökre, köszöntötte az universitas támogatóit és interaktív programokat szervezett a hallgatóknak.

Az SZTE Egyetem Napja záró rendezvényét, a Szenátus ünnepi ülését megtisztelte jelenlétével díszvendégként számos jeles személyiség és közjogi méltóság, továbbá a testvéregyetemek vezetői, köztük – többek között – Prof. Dr. Soós Anna, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese és Prof. Dr. Sandrine Lacombe, az Université Paris-Saclay nemzetközi ügyekért felelős alelnöke.

Az SZTE Szenátus ünnepi ülése – a hagyományokhoz híven – angol nyelvű volt a Honoris Causa kitüntető címek átadásáig.

„A TUDOMÁNY ESZMÉJE VEZÉREL BENNÜNKET”

A Báthory István-féle universitas 1581-es alapítását, a hányatott sorsú kolozsvári intézmény Magyar Királyi Tudományegyetemmé válását is megemlítve rövid történeti áttekintéssel kezdte beszédét a Szegedi Tudományegyetem rektora. Prof. Dr. Rovó László kiemelte: az első világháború után a magyar tudományegyetem kénytelen volt elmenekülni Erdélyből, és előbb Budapesten, majd 1921-ben Szegeden talált otthonra. Ezzel a fordulattal egyetemi várossá lett Szeged, nemzeti és nemzetközi szerepe felértékelődött.

– A kettős évfordulót méltó, ugyanakkor mindenki számára elérhető módon szeretnénk megünnepelni – fogalmazott a rektor. A 2021/2022. centenáriumi tanév programjai közül kiemelte a múltba visszatekintő kiállításokat és koszorúzási ünnepségeket, a jelenre fókuszáló színházi előadásokat és koncerteket.

Az SZTE Egyetem Napjává lett november 11. többszörös ünnepkörére emlékeztetett: 1872-ben e napon megkezdődött az oktatás a kolozsvári magyar egyetemen; 1940-ben Szegeden e napon tartották a Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitó ünnepélyét. A 81 évvel ezelőtti rektor, Szent-Györgyi Albert székfoglaló beszédében fogalmazta meg az egyetem feladatát. E gondolatot idézte és osztja az SZTE jelenlegi rektora.

– A tudomány eszméje vezérel bennünket – jelentette ki Prof. Dr. Rovó László. – Az SZTE, Szent-Györgyi Albert egyetemeként büszke minden olyan egyetemi polgárjára, aki maradandó értéket teremt. Rendkívül büszkék vagyunk Karikó Katalinra, aki díszdoktori kitüntetését az SZTE tanévnyitó ünnepségén vette át, mert – sajnálatos módon – nem tudott megjelenni az SZTE Szenátusa mai ülésén.

Progresszív alma mater, biztonságos munkahely, a legjobb gyógyulás esélyét kínáló klinikai központ, kiváló képzőhely és eredményes kutatói műhely az SZTE – bizonyítják a nemzetközi ranglistákon elért 2021-es eredmények.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

2021 jeles esztendő a Szegedi Tudományegyetem történetében a 440. és a 100. évfordulón kívül azért is, mert ebben az esztendőben változott a fenntartói modell.

A Szegedi Tudományegyetem ma élen jár a felsőoktatás megújításában, az innovációs teljesítmény növelésében. A kormány történelmi léptékű fenntartási és fejlesztési támogatásokkal, a fenntartói és finanszírozási modell átfogó korszerűsítésével segíti az egyetemi, tudományos szféra erősödését. Aki a tudásba fektet, az a jövőbe fektet. Az egyetemek mintegy 2700 milliárd forintnyi fejlesztési igényét jelentős részben hazai forrásból teremtjük elő. Az első ütemben a jövő évtől hozzáférhetővé váló mintegy ezermilliárd forint csak Klebelsberg Kunó miniszterségének idejéhez mérhető lehetőségeket nyit meg az intézmények előtt. Az oktatási és innovációs teljesítmény javítása hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország régiós tudásközponttá váljon– mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettese.

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Prof. Dr. Szabó Gábor köszöntőjében hangsúlyozta: 1921-ben egy olyan egyetem érkezett Szegedre, amelynek több feladata volt, mint egy egyszerű oktatási intézménynek, hiszen egy nemzet kultúráját kellett megőriznie a jövő számára, és ebből nekünk is tanulnunk kell, hiszen a Szegedi Tudományegyetem most is egy történelmi lehetőség előtt áll. Klebelsberg Kunó olyan előrelátó politikus volt, aki tudta, hogy egy igazán kiemelkedő egyetemnek nemcsak az infrastrukturális beruházásokra van szüksége, hanem a megfelelő tudósokra is – ezért utazott Angliába és hívta Szegedre Szent-Györgyi Albertet, aki az itteni kutatásaiért kapott Nobel-díjat. Most olyan emberekre van szükség, akik ezt a történelmi lehetőséget megragadják és a megfelelő útra terelik a Szegedi Tudományegyetemet, amelynek célja, hogy nemzetközi mértékkel mérve is meghatározó kutatóegyetemmé váljon. Az alapítvány elnöke a kuratórium nevében kijelentette, hogy megvan az elképzelés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a centenáriumát ünneplő Szegedi Tudományegyetem következő száz éve is legalább olyan eredményes és sikeres, mint az elmúlt időszakban.

Sylvie Retailleau professzor – az Université Paris-Saclay elnöke kifejtette, hogy nagyon örül, hogy az idén 100 éves egyetem is tagja a EUGLOH-nak, hiszen tudásával és történelmi gyökereivel is erősíti a közösséget. A két éve tartó együttműködésnek köszönhetően több, mint 600 diákot tudtak már eddig is bevonni a közös kutatásba. München, Lund, Porto, Párizs és Szeged egyetemei már most megmutatták, hogy mi a felsőoktatás jövője, hiszen egymást erősítve alakítják ki a fejlődéshez szükséges ökoszisztémát. A The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) elnöke azt is elmondta, hogy Szeged már nem csak a paprikájáról és a C-vitaminról híres, hanem a világszerte elismert tudósairól is, mint Szent-Györgyi Albert vagy Karikó Katalin.

DOCTOR HONORIS CAUSA CÍM 11 KUTATÓNAK

Nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkát végző, továbbá a Szegedi Tudományegyetemmel eredményes kapcsolatban álló kutató kaphatja meg kitüntető címként az SZTE Doctor Honoris Causa fokozatot. Az SZTE 2021. évi Egyetem Napja ünnepen 9 tudós avattak az SZTE díszdoktorává.

Prof. Dr. Rudolf Bauer, a grazi egyetem professzora (Ausztria),

Prof. Dr. David A. Eisner, a Manchesteri Egyetem (Egyesült Királyság),

Prof. Dr. David Moore Glover, a Cambridge-i Egyetem (Egyesült Királyság),

Prof. Dr. Johanna Laakso, az Universität Wien (Ausztria).

Prof. Dr. Marko-Varga György, a Lunds Universitet (Svédország),

Prof. Dr. Bertrand Mathieu, az Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Franciaország),

Prof. Dr. Gerard Mourou, az École Polytechnique (Franciaország),

Prof. Dr. Andrea Varró, a Liverpooli Egyetem (Anglia),

Prof. Dr. Josiane Zerubia, az Inria Sophia Antipolis-Méditerranée professzora (Franciaország)

méltatását az a dékán olvasta fel, amelyhez a kitüntetett által művelt tudományterület tartozik.

A kitüntetettek közül Prof. Dr. Richard Shusterman, a Florida Atlantic University (Amerikai Egyesült Államok) professzora egy későbbi időpontban veszi át a díjat. Prof. Dr. Karikó Katalin, a Pennsylvániai Egyetem munkatársa és a BioNTech alelnöke a centenáriumi tanévet nyitó ceremónián öltötte magára a dísztalárt.

A kitüntetettek közül Prof. Dr. Bertrand Mathieu mondott köszönetet. Beszédében kiemelte, hogy megtisztelő a Díszdoktori cím, amely minden esetben több éves, közös munka eredménye. Maga a „university” szó eredete is arra utal, hogy együttműködésre van szükség a tudomány fejlődéséhez. Együttműködésre az egyetemek, a professzorok és a tanárok és diákok között is. Különösen gyümölcsöző lehet az ilyen együttműködés, ha különböző kultúrák tudását egyesíti, pontosan úgy, ahogyan a Szegedi Tudományegyetem, amely már Európa szerte jól ismert kutatóegyetem.

Az ünnepségen az SZTE BBMK művészei zenei műsort adtak. Fellépett Szecsődi Ferenc, Liptai Enikő, Somogyi Kinga és Benedekfi Zoltán.

A PRO UNIVERSITATE DÍJTÓL A KIVÁLÓ PHD TÉMAVEZETŐ ELISMERŐ OKLEVÉLIG

Az SZTE Szenátus Pro Universitate-díjat adományozott 2020-ban: John Leslie Corpsnak, a Liconic UK LTD igazgatójának; Dr. Röst Gergelynek, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék egyetemi docensének; Dr. Tóth Péter professzornak, a Bartók Béla Művészeti Kar általános dékánhelyettesének és tanszékvezető egyetemi tanárának.

Ezzel az egyetemi díjjal jutalmazta az SZTE Szenátus 2021-ben Dr. Fazekas András professzornak, a Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Klinika emeritus professorának.

A kuratórium javaslatára 2020-ban az SZTE Szenátusa Klebelsberg Kunó-díjat adományozott Dr. Hohmann Judit professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet intézetvezető egyetemi tanárának.

A Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatát vehette át Dr. Szalay István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet professor emeritusának.

Az SZTE nyugdíjba vonuló munkatársai közül Professor Emeritus kitüntető címben részesítette Dr. Paczolay Pétert az Állam- és Jogtudományi Kar felterjesztésében, és Dr. Petri András a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar javaslatára.

Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevelet kapott: Dr. Sümegi Pál professzor, a Természettudományi és Informatikai Kar Földtani és Őslénytani Tanszék; élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Prof. Dr. Boros Imre egyetemi tanárának Élettudomány tudományterületen; Dr. Kaszaki Józsefnek, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi docensének; Dr. Németh T. Enikő professzor asszonynak, a Bölcsészettudományi Kar, Általános Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanárának.

A 2019-BEN ALAPÍTOTT DÍJAK DÍJAZOTTJAI

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi az oktatói, kutatói, gyógyítói, tudományos és publikációs tevékenységet, az utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

Ennek elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 2019 tavaszi félévében új díjakat alapított.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2020-ban az Év Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Kukovecz Ákos professzornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék egyetemi docensének; Humán- és Társadalomtudományok tudományterületen Dr. Szajbély Mihálynak, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalmi Tanszék egyetemi tanárának; Élő természettudományok tudományterületen Vécsei Lászlónak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika akadémikusának és egyetemi tanárának.

2021-ben az Év Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Dr. Farkas Beáta professzor asszonynak, a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet egyetemi tanárának; Élettelen Természettudományok és Matematika tudományterületen Dr. Gergely Árpád professzor úrnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék egyetemi tanárának; Élő természettudományok tudományterületen Dr. Varró András professzor úrnak, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2020-ban az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Czakó Gábornak, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi docensének; Élettudomány tudományterületen Dr. Tombácz Dórának, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet egyetemi docensének. Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Dr. Udvari Beátának, a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete egyetemi docensének

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2021-ben az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet adományozott Humán-és társadalomtudomány tudományterületen Dr. Molnár Erzsébet úrhölgynek, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi adjunktusának. Élettudomány tudományterületen Dr. Nonn Mária Melinda úrhölgynek, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet tudományos munkatársának; Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Tóth Renátának, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék tudományos munkatársának, aki egyéb elfoglaltsága miatt díját egy későbbi időpontban veszi át.

A KIVÁLÓ DOKTORANDUSZOK ELISMERÉSE

A Szegedi Tudományegyetem 2015-ben Pro Laudanda Promotione-díjat alapított.

A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek.

2020-ban az Egyetem Pro Laudande Promotione-díjat adományozott

A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

Dr. Katona Gábor, Gyógyszertudományok Doktori Iskola; Dr. Skarbit Nóra, Földtudományok Doktori Iskola; Dr. Trásy Domonkos, Multidiszciplináris Orvostudományi Doktori Iskola; Dr. Wu Hao, Neveléstudományi Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója részére.

2021-ben Dr. Balázs Zsolt, Multidiszciplináris Orvostudományi Doktori Iskola munkatársa, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át. Dr. Gajdács Márió, Interdiszciplináris Orvostudományi Doktori Iskola, Dr. Kéri Albert, Kémia Doktori Iskola, Dr. Manyeki John Kibara, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola munkatársa, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át. Dr. Pongó Tamás, Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Dr. Szabó Renáta, Biológiatudomány Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója részére.

KRISTÓ GYULA NYOMDOKAIN

Alapítvány Kuratóriuma Kristó Gyula-Díjat adományoz Dr. Bara Péter Tamásnak, a kiemelkedő jelentőségű középkorkutatónak.

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa Csengery János Emlékérem elismerést adományoz Dr. Patkós András professzor úrnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai Tanszék professor emeritusának.

Ezzel Prof. Dr. Rovó László berekesztette az SZTE Szenátus Egyetem Napjához kötődő ünnepi ülését. Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózattal zárult.

Az ülést követő ünnepi koccintás során Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja elmondta, hogy Klebelsberg Kunóhoz hasonlóan a mostani egyetemi vezetés célja is az alkotás.

Ebben az alkotásban legkiemelkedőbb partnereink az itt jelen lévő kollégák és kitüntetettjeink. Az alkotáshoz források, háttér és infrastruktúra szükséges. A kancellár összegezte, hogy milyen fejlesztéseket sikerült végrehajtani az elmúlt öt évben, és a terveket a következő 100 év megalapozására. A közeljövő fejlesztései közül kiemelte, hogy 4-5 év múlva már a Science Park területén az egyetem és az ipar kapcsolatán alapuló, innovatív, a régiót szolgáló oktatás, fejlesztés és gyártás fog zajlani. Ez és a többi beruházás, fejlesztés is azt a célt szolgálja, hogy továbbra is itt alkossanak, kutassanak, gyógyítsanak és tanuljanak a jelen és a jövő legkiválóbbjai – zárta gondolatait az SZTE kancellárja.