Sikerrel zárta a Szegedi Tudományegyetem a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-3.2.14-17-2017-00001 azonosító számú pályázat szakmai megvalósítását, melyre összesen 410 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

A projekt célja a középiskolai nyelvoktatást segítendő új, élményalapú, informális, a diákok érdeklődési körének és a (későbbi) választott szakmájuknak megfelelő módszertan fejlesztése, melynek segítségével a középiskolás diákok idegennyelvtudása, motivációja, önbizalma növelhető.

A projekt megvalósítási helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke volt. A megvalósításba a francia, olasz, spanyol és német nyelvi tanszékek, valamint a Pedagógus Továbbképző Intézet és az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet is részt vett.

A fejlesztés eredményeképpen a szakemberek kidolgoztak egy élményalapú, informális idegennyelv-tanítási módszertant, valamint 16 középiskolával kötött együttműködés keretében nyelvi foglalkozásokat tartottak angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvből az új, élményalapú, informális módszertanra épülve. Megvalósult több mint 60 középiskolai tanár módszertani továbbképzése.

A 410 millió forint európai uniós támogatás segítségével a nyelvi foglalkozásokkal (12 hetes turnusokban, összesen 24 órában) több mint 2700 középiskolás diák kapott élményalapú képzést. Sikeresen megvalósult az SZTE idegennyelv-szakos hallgatóinak tréningje, bevonása a foglalkozások előkészítésébe, és az élményalapú, informális, idegennyelvi-foglalkozások megtartásába.