A dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezeteként az SZTE kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában. A gazdaságban egyre nagyobb versenyelőnyt jelent, ha a vállalkozások, alkotóműhelyek tudatosan foglalkoznak a szellemitulajdon-védelemmel. Szerencsére egyre több felsőoktatási intézmény is elmozdult ebbe az irányba: ennek apropóján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), valamint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) is szemléletformáló együttműködésbe kezd. A megállapodás célja, hogy az egyetemi polgárok felelősen gondolkodjanak a szellemi tulajdonról, felismerjék, hogy a saját karrierlehetőségeiket és a nemzetgazdaságot is erősítik, ha megfelelő oltalmakat szereznek szellemi alkotásaikra, újításaikra.

Együttműködési megállapodást kötött 2021. szeptember 30-án a Szegedi Tudományegyetem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. A cél, hogy az egyetemi polgárok tudatosabban kezeljék a létrehozott szellemi tulajdonukat és megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. A SZTE vezetősége is elkötelezetten támogatja, hogy ezzel a hallgatók olyan tudást szerezzenek, amely később a hazai, és nemzetközi piacon versenyelőnyt jelent számukra. Ezen felül az egyetemi szellemitulajdon portfólió bővítésével lehetőség nyílik az egyetem számára újabb források bevonására tekintettel a rangsorokra, a hallgatók létszámára, és az ipari partnerek számára.

A megállapodás részeként az SZTNH közreműködik a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben; az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai szellemi tulajdoni tudatosságának növelésében. Emellett a felek a hazai innovációs potenciál erősítése, a kutatás-fejlesztés és a technológiamenedzsment színvonalának fejlesztése érdekében közös kiadvány szerkesztésében és konferenciák, inkubációs és akcelerációs programok szervezésének és lebonyolításának támogatásában is részt vesznek.

„A Szegedi Tudományegyetem kutatási tevékenységének, K+F folyamatainak meghatározó tényezője, hogy a kutatások mennyire vezetnek egyedi eredményekre, különösen azokra, amelyek iparjogvédelmi oltalomban részesíthetők és hasznosíthatók. Ezen folyamatokat segíti majd az SZTNH-val kötött megállapodás, amelynek köszönhetően Egyetemünk várhatóan hatékonyabban tudja majd az értékes kutatások folytatását előmozdítani, illetve azok eredményeit hatékonyan hasznosítani – mondta el Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, akitől megtudtuk: az SZTE szellemitulajdon-portfólióját jelenleg 39 szabadalom, illetve szabadalmi bejelentés, 2 használatiminta-oltalom, 8 védjegy – melyből 4 tanúsító védjegy – alkotja. Ezek mellett további 43 know-how gazdagítja a portfóliót.

„A korábbi években a több mint húsz, akkor még államilag finanszírozott egyetem összesen tízes nagyságrendben adott be szabadalmi kérelmeket, ami igen sajnálatos helyzet volt. Azóta viszont megnyíltak azok a támogatási formák, amelyek nemcsak az alapkutatást finanszírozzák, hanem az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést, az ipari problémákra adott egyetemi válaszokat is. Ezzel elkezdődött a piaci érvényesülésben sokat segítő támogatások és tudás összekötése. Az összekötésben kimondottan hasznos a szellemi tulajdonjogok védelme, és a pályázatok kiírásában szerepel is az erről szóló kötelezettség. Szerencsére most ott tartunk, hogy százas nagyságrendű oltalmazási ötlet, sőt kutatás-fejlesztési-innovációs projekt fut egy-egy egyetemen, vagyis az ösztönzők hatására is elkezdtek másképpen tekinteni a lehetőségekre, elkezdtek az immateriális javaikra is ügyelni, és valódi kutatóhelyként viselkedni. A Szegedi Tudományegyetem is ebbe a sorba illeszthető” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

Az SZTNH tervei között szerepel, hogy további felsőoktatási intézményekkel is hasonló megállapodásokat köt, hogy valóban minél több egyetemi polgárban, hallgatóban és oktatóban váljon tudatossá a szellemitulajdon-védelem fontossága.