Különösen fontos a jelenlegi helyzetben a piaci szereplők közti etikus viselkedés a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek piacán. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) aktívan közreműködik a rendezett viszonyok fenntartásában, és fellép a
tisztességtelen magatartású szereplőkkel szemben. A kamara mintegy 400 ezer tagja –
mezőgazdaságban, élelmiszer-előállításban, -feldolgozásban, -nagykereskedelemben
tevékenykedők – az általuk etikátlannak vélt magatartások illetve vitás kérdéseik
rendezésében is kereshetik a kamara etikai bizottságát.


A gazdálkodók, vállalkozások sikeres működésének alapja a kölcsönös együttműködés, az
érdekek és az értékek egyensúlyának szem előtt tartásával. A gazdaság nem működhet
megfelelő etikai normák hiányában, hiszen a jog nem tud minden etikai kérdést a saját
szabályrendszerébe illeszteni. A NAK fontos célkitűzése – jelen veszélyhelyzetben is –, hogy
aktívan közreműködjön a rendezett piaci viszonyok fenntartásában, és tevékenységével
segítse a tisztességes piaci szereplőket. Az agrárgazdaság területén működő, különböző
gazdasági súllyal rendelkező vállalkozások közötti érdekérvényesítési egyensúly kialakítása,
fenntartása szintén a kamara egyik fontos célkitűzése. Ezen célok elérése érdekében hozta
létre a NAK a megyei és az országos etikai bizottsági rendszerét. A bizottságok feladata, hogy
a kamara tagjai között – az Üzleti Etikai Szabályzatban megfogalmazott – etikai normákkal
ellentétes magatartások felmerülése esetén közvetítsen, megpróbálja összhangba hozni a
piaci szereplők álláspontjait.
A köztestület tagjainak több lehetősége is van, a legfontosabb eljárás az Üzleti Etikai
Szabályzatban foglaltak megsértése miatti etikai eljárás. A jószolgálati eljárással a vitával
érintett kamarai tagok közt fennálló vitás kérdések egyezség útján történő rendezését lehet
elérni. A NAK felhívja tagjai figyelmét, hogy amennyiben etikátlannak vélt magatartást
tapasztalnak, keressék a köztestület szakmailag felkészült országos etikai bizottságát
(orszagosetikaibizottsag@nak.hu), vagy közvetlenül a NAK megyei szervezetét.