Az ipar kulcsszerepet játszik Európa gazdasági növekedésének és jólétének biztosításában. Az európai ipar számos ágazatban vezető szerepet tölt be a világon. Az Európai Bizottság ma új stratégiát terjeszt elő annak érdekében, hogy az európai ipar a klímasemlegességre való átállás, és az ezzel párhuzamosan zajló digitális átállás során is élen járjon. A stratégia célja, hogy előmozdítsa Európa versenyképességét és stratégiai autonómiáját egy olyan időszakban, amikor átrendeződik a geopolitikai erőtér és fokozódik a globális verseny.

A Bizottság kezdeményezéscsomagja új európai iparpolitikai megközelítést vázol fel – amely az európai értékekben gyökerezik és a szociális piacgazdaság hagyományára épít –, és intézkedéseket határoz meg az európai ipar valamennyi szereplőjének támogatására, ideértve a nagy- és a kisvállalkozásokat, az innovatív induló vállalkozásokat, a kutatóközpontokat, a szolgáltatókat, a beszállítókat és a szociális partnereket is.

A csomag részeként előterjesztett kkv-stratégia célja, hogy csökkentse a bürokráciát és segítse az európai kis- és középvállalkozásokat abban, hogy az egységes piac egészén és azon kívül is üzleti tevékenységet folytassanak, forráshoz jussanak, és vezető szerepet játsszanak a digitális és zöld átállásban. Ezenfelül a bizottsági csomag konkrét lépéseket is meghatároz az egységes piac zökkenőmentes működését gátló akadályok felszámolására, hiszen az egységes piac Európa legerősebb eszköze ahhoz, hogy valamennyi európai vállalkozás növekedhessen és versenghessen Európán belül és azon kívül is.

A ma közzétett iparpolitikai csomag a következő kezdeményezéseket tartalmazza:

  • Új iparstratégia
    Európa ipari vezető szerepének megőrzése érdekében az új iparstratégia három kulcsfontosságú prioritás megvalósítását fogja elősegíteni, melyek a következők: az európai ipar globális versenyképességének megőrzése és az egyenlő versenyfeltételek fenntartása mind európai, mind globális szinten; az európai klímasemlegesség megvalósítása 2050-ig; valamint Európa digitális jövőjének alakítása.
  • Új kkv-stratégia
    A kkv-k kulcsszerepet játszanak Európa ipari szerkezetében: a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az új ipari megközelítés sikeres legyen. A stratégia azt hivatott elősegíteni, hogy a kkv-k élen járjanak a klímasemlegességre való átállás és az ezzel párhuzamosan zajló digitális átállás során, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy hozzáférjenek a megfelelő készségekhez. A cél az, hogy Európa a legjobb hely legyen a vállalkozásindításhoz és a növekedéshez.
  • Az európai vállalkozások és fogyasztók érdekeit szolgáló egységes piac
    Az egységes piac Európa egyik legnagyszerűbb vívmánya: az uniós polgárok számára szélesebb áru- és szolgáltatásválasztékot, valamint több foglalkoztatási és vállalkozói lehetőséget, az európai vállalkozások számára pedig óriási hazai piacot biztosít. Mindazonáltal az európaiakat még mindig akadályok hátráltatják abban, hogy maradéktalanul kiaknázhassák az egységes piacban rejlő lehetőségeket. Az akadályok felszámolásából fakadó anyagi előnyök összege az évtized végére elérheti a 713 milliárd eurót. Az egységes piac működését hátráltató akadályokról szóló jelentés az akadályok széles körét azonosítja, és a kiváltó okokat is megnevezi, melyek a következők: korlátozó jellegű és bonyolult nemzeti szabályok, korlátozott adminisztratív kapacitások, az uniós szabályok hibás átültetése a nemzeti jogba és a szabályok nem megfelelő végrehajtása. Ezen akadályok leküzdése érdekében a Bizottság a mai napon elfogadta az egységes piaci szabályok végrehajtásának és érvényre juttatásának javítására irányuló cselekvési tervet.