A Szegedi Törvényszék dísztermében 2019. május 31. napján került sor a megválasztott száztizenegy katonai ülnök eskütételére.

Az újonnan megválasztott száztizenegy katonai ülnököt dr. Kónya Tamás hadbíró százados a Szegedi Törvényszék katonai bírája köszöntötte, akik ezt követően Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese előtt tették le a bírói esküt.

Az Alaptörvény 27. cikke megőrzi a társasbíráskodás és a néprészvétel elvét, amelynek alapján a bíró a tevékenységét testületként gyakorolja, amely egyben az igazságszolgáltatás demokratizmusát testesíti meg.

Abban az esetben, ha a bűncselekmény büntetési tétele eléri vagy meghaladja a nyolcévi szabadságvesztést, illetőleg a cselekmény elbírálása egyébként törvényszék hatáskörbe tartozik, úgy a katonai eljárás során a bíróság tanácsban jár el.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A katonai ülnök megválasztásához további különös feltétel, hogy a jelölt Hjt. vagy a Hszt. hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonnyal rendelkezzen. A katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai az ott működő érdekképviseleti szervek javaslataira is figyelemmel jelölik, majd őket a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg.

2019. május 31. napján esküt tett többek között Dakos József r. dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya, dr. Polyák József Zsolt r. dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya, Éberhardt Gábor r. ezredes a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetője, Timafalvi László r. ezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Grécs György ezredes, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis törzsfőnöke, Tóth István ezredes a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettese, valamint Gödön Sándor tű. ezredes a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi felügyelője.

Elnökhelyettes asszony a Szegedi Törvényszék nevében gratulált a frissen megválasztott ülnököknek, röviden tájékoztatta őket a rájuk váró felelősségteljes feladatokról, valamint a leglényegesebb eljárási szabályokról, illetve ülnöki feladatuk megvalósításához eredményes munkát kívánt számukra.