A magyar katonai térképészet 100 éve 1919–2019 című könyvet alkalmi térképkiállítással egybekötve mutatják be a Somogyi-könyvtárban. A program április 16-án, kedden 16.30 órakor kezdődik a könyvtár első emeleti folyóiratolvasó-termében. A kötetet, „rendhagyó történelemóra” keretében, Isaszegi János ny. vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

A könyvbemutatón megtekinthető térképkiállítás a Szegedről és környékéről készült katonai topográfiai térképek fejlődését mutatja be, az országos katonai felmérések térképszelvényeinek tükrében.

A topográfiai térképek a terep, a földfelszín állapotát tükrözik a készítésük időpontjában. Méretarányuknak megfelelő sűrűséggel és pontossággal ábrázolják a településeket, a közlekedési hálózatot, a terep domborzatát, vízrajzát, a növényzetet és a tereptárgyakat. A különböző időpontokban készített térképek adattartalmának összehasonlítása lehetőséget nyújt az általuk ábrázolt terület, a táj időbeni változásainak követésére. Tartalmukból következtetni lehet a társadalom és a gazdaság egyes jellemzőire, mint például az urbanizáció mértékére, a birtokszerkezet tulajdonságaira, valamint a mezőgazdasági kultúra fejlettségére.
Megfigyelhetők a természeti környezet változásai, melyeket a természet erői és az emberi tevékenységek idéznek elő.

A kiállítás első térképszelvényei a Mária Terézia császárnő és királynő által 1763-ban elrendelt I. Katonai felmérés során készültek. Ezek az első katonai topográfiai térképek Szeged városról és környékéről. A kiállításon az I. a II. és a III. Katonai felmérés során újfelméréssel; a két világháború között felújítással; 1950 és 1953 között „gyors helyesbítéssel”; 1953 és 1960 között újfelméréssel; az 1960-tól 1994-ig végrehajtott két felújítási ciklus eredményeként létrehozott térképekből, valamint 2003 és 2005 között a DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázisból aktualizálással készített topográfiai térképszelvények mutatják be Szeged város és környéke terepi változásait, fejlődését.

Ezen túlmenően a kiállítás – a teljesség igénye nélkül – fotókon mutatja be a térképek szerkesztéséhez szükséges adatok felmérése során alkalmazott műszereket. Napjaink felmérő műszereinek egy-egy típusát pedig a katonai térképészet egyik felmérő szakembere ismerteti – olvasható a program ajánlójában.