Egy képzeletbeli időgéppel 80 évet repülünk vissza az időben és az akkori Délmagyarországot szemlézzük. Nézzük, miről írt a lap 1939. február 21. és február 26. között.

21-én olvashatjuk, ahogy az angol alsóházi képviselők nem értik hogyan fér ez össze Cseh-Szlovákia semlegességével az, hogy a cseh-szlovák kormány állítólag átvonulási jogot ad a német csapatoknak cseh-szlovák területen háború idejére. Buttler államtitkár válaszában közli: az angol kormány kért ugyan felvilágosítást, de mindeddig nem kapott, — kész Cseh-Szlovákiához újabb kérdést intézni.
Az angolok 800 millió fontnyi állampapírt terveznek fegyverkezésre kibocsátani.

A székesfehérvári papság tiltakozik újságjuk, a „Új Fehérvárnak” betiltása miatt annak február elsejei számában „Tisztavizet” címmel megjelent cikke okán, amelyről megállapítható, hogy magyar külpolitikai kérdésekkel egyáltalában nem foglalkozik, hanem kizárólag katolikus világnézeti alapon mozog és egyedül lehetséges katolikus álláspontot fejti ki.

22-én Chamberlain angol miniszerelnök nyilatkozik Európa fegyverkezési lázáról. „Meg kell győznünk a többi kormányt, hogy milyen őrültség mindnyájunk eljárása, amely ha tovább tart, menthetetlenül csődbe taszítja Európa minden országát” Ezzel szemben Winston Curchill szerint Anglia éljen pénzügyi erejének hatékony képességével. Anglia a következő évben többet fog költeni fegyverkezésre, mint amennyit Németország több esztendő alatt kiadott.

Roosevelt amerikai elnököt heves olasz sajtótámadások érték azon kijelentése miatt, miszerint Európából a közeljövőben igen komoly hírek várhatók. Úgy látszik — írja az egyik olasz lap —, a nyugat-európai nagyhatalmak az Egyesült Államokat akarják felhasználni arra, hogy provokálják ellenfeleiket.

Prága szabadulni akar Kárpátaljától. A központi kormány keresi a módot arra, hogy könnyűszerrel szabaduljon meg a számára már elviselhetetlen tehertől. A cseh nemzetnek — jelentették ki — semmiféle érdeke nem fűződik ahhoz, hogy Ukrániát teremtsen.

23-i újságból kiderül, hogy Teleki Pál miniszterelnök bemutatkozó beszédet tartott a képviselőházban. többek közt ezt mondta: “Az a fontos, hogy mindenki úgy éljen és azzal a tudattal haljon meg, hogy további évszázadokig magyarok lesznek ezen a földön.”

A Nemzeti Egység Pártja a miniszterelnök indítványára elhatározta, hogy a párt egybeolvad a Magyar Élet Mozgalmával és az egybeolvadt párt felveszi a Magyar Élet Párt nevet.

24-én Közlemény olvasható a lapban: Azokhoz szól, akik vagyonukat még nem jelentették be, hogy a német birodalom területén fekvő kereskedelmi, ipari, mező- és erdőgazdasági üzemeiket, illetve birtokaikat, vagy egyéb vállalataikat, továbbá ingóságaikat, értékpapírjaikat, értéktárgyaikat és egyéb vagyontárgyaikat jelentsék be.

Nagyszöllősről érkező hírek szerint az ottani, valamint a huszti magyarnyelvű iskolát bezárták azzal a megokolással, hogy közhivatal céljaira van az épületekre szükség. A nem magyar nyelvű iskolák természetesen továbbra is működnek, a közösség legnagyobb elkeseredésére mindenütt ukrán nyelven tanítanak.

A 25-i újság arról tudósít, hogy Betiltották és feloszlatták a hungarista nyilas pártot. A párt minden ingóságát lefoglalták. Ennek megfelelően Szegeden a szervezet Somogyi utcai és Párizsi körúti irodáiból is mindent lefoglalt a rendőrség.

26-án azt olvashatjuk, hogy Ciano olasz külügyminiszter Varsóban kijelenti, hogy Az olasz politika teljesen megegyezik a lengyel és magyar felfogással”. Ugyanitt úíabb németellenes tüntetések is kezdődtek.

Azanap, a spanyol köztársaság elnöke lemond, cserébe Franco közkegyelemben részesíti a köztársaságiakat – Spanyolország nyugvópontra jut.

150 előállítás. 47 internálás történt feloszlatott nyilaspárt ügyében – az internáltak Kistarcsára kerültek.

Ez volt az időgépes lapszemle az 1939. azonos időszakában megjelent Délmagyarországból. Az archív példányokat a Hungaicana adatbázisában találhatják az érdeklődők.