Egy képzeletbeli időgéppel 80 évet repülünk vissza az időben és az akkori Délmagyarországot szemlézzük. Nézzük, miről írt a lap 1939. február 14. és február 18. között.

A 14-i újság címoldalán hozza dr. Glattfelder Gyula püspöki körlevelét, valamint XI. Pius pápa temetési idejét és a pápaválasztó konklávé összeülésének dátumát, ami március 1.

Életbe lépett a szakmunkás minimálbér. A rendelkezés szerint Szegeden a következő legkisebb munkabéreket tartoznak fizetni a munkaadók a férfi segédmunkásnak: A 16 éven alulinak 10, — 16 és 20 életév között 14.50, 20 és 24 év közt 18, — a 24 éven felülieknek 20 pengő fizetendő hetenként. A női segédmunkások a férfi munkások részére megállapított hetibérnél két pengővel kevesebbet kaphatnak.

Szeged városa kijelenti hogy saját pénzből nem rendezi meg a Szabadtéri Játékokat, ahhoz befektetőt kell keresni.

A 15-i újság tudósít az egyházfő temetési szertartásáról. XI. Piust hármas koporsóban temették el, Az első koporsó ciprusfából készült és vörös selyemmel volt bélelve. A második ólomból, a harmadik szilfából készült, rajta az elhunyt pápa nemesi címere.

A spanyol piacon az angol ipar azon iparkodik, hogy visszanyerje érdekeltségeit, amit a polgárháború felfüggesztett. Az angol kormány elkötelezett Spanyolország támogatásában hitelekkel, egyéb segítséggel Németország igyekszik hosszúlejáratú hitelekkel megelőzni az angol nagyipart, amely azonban elhatározta, hogy a legerélyesebben fog dolgozni a gazdasági területen. Az olasz sajtó élesen kritizálja azokat az angol és francia törekvéseket, amelyek a nyugati demokrata nagyhatalmak érdekkörébe akarják belevonni a nemzeti Spanyolországot. A Popolo d’ltalia azt irja, hogy a franciák csak egy célt tartanak szem előtt; hogy Spanyolország ismét szabad összeköttetést biztosítson Franciaország és a marokkói gyarmat között. A Gazetta del Popolo szerint Franciaország és Anglia most mindenáron meg akarja nyerni a békét, hamár a háborút elvesztette. Franciaország és Anglia 1918-ban megfosztotta Olaszországot a győzelem gyümölcsétől és most ugyanígy akar eljárni Franco tábornokkal szemben is. Spanyolország óriási véráldozatot hozott, hogy megszabaduljon a bolsevizmustól, az Angolok és a franciák azonban azt akarják, hogy Spanyolország ezentúl a bolsevisták járma helyett Anglia és Franciaország igáját hordja.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Egyes külföldi lapok és hírügynökségek azt a hírt röpítették világgá, hogy az Imrédy-kormány lemond, sőt egyesek szerint már le is mondott. A cikk cáfolja az értesülést.

Árdrágítás miatt 1 évi börtönre és 4000 pengő pénzbüntetésre ítéltek egy szombathelyi téglagyárost.

A 16-i lap címoldala Imrédy Béla miniszterelnök lemondásával foglalkozik. Kiderül a lemondás indoka is nyolc dédszülője közül egy csak 7 éves korában vette fel a kereszténységet.

Az angolok és a franciák felváltva nem fogadják el Franco kormányát, de reménykednek abban, hogy hamarosan mindkét kormány kedvezően dönt. Az angolok a líbiai olasz csapat-összevonások miatt is aggódnak, amit az olaszok a francia kormány hasonló intézkedéseivel indokolnak. Az aggodalmakat fokozza, hogy az olasz haderő nagyobb, mint valamennyi észak-afrikai francia gyarmatban, tehát Tuniszban, Algírban és Marokkóban állomásozó francia haderők létszáma.

Közben újabb 500 hadirepülőgépet vettek Amerikától a franciák.

Miniszterelnök: Teleki Pál gróf Kultuszminiszter : Hóman Bálint — A többi tárcákat változatlanul a lemondott Imrédy-kormány miniszterei töltik be Nem változik a kormánypolitika iránya.

17-i. A „Fekete Front” tagjai követték el a Dohány-utcai bombamerényletet A rendőrség jelenlése a merénylők leíarlózíaíásáról — Felbujtás és kitanítás az Andrássy út 60. számú házban történt. A nyomozás szembesítéssel és a helyszíni szemlével zárult. Tegnap meg kellett mutatni mindegyik őrizetbe vett gyanúsítottnak a bűncselekmény elkövetésének helyét és hogy hol folytak a megbeszélések. Előbb a Dohány-utcába ment a rendőri bizottság, majd megjelent a Hungarista Mozgalom helyiségeiben.

18-án a Teleki-kormány nemzteközi visszhagjából mazsolázik az újság. A London Star és News Chronicle egyaránt pozitív hangvételű cikket közöl, az utóbbi határozott ellenállást vár a politikai szélsőségekkel szemben. A párizsi lapok ambivalens megnyilvánulásokat közölnek a Párizs Le Temps kifejezetten barátságtalan: Álláspontjuk szerint Imrédy zsidó származásával csak magyarázni akarják a mély politikai okokból eredő válságot. Szerintük Imrédy külpolitikai orientációja sem volt rokonszenves egyes magyarországi körök szemében.

A lap továbbkalandozva, bizonyos rokonvonásokat vél felfedezni Sztojadinocs bukása és Imrédy Béla lemondása között.

Rómában ismét rokonszenvvel találkozik az új kormány.

Spanyolországban megkezdődtek a nemzetiek és a köztársaságiak között a félhivatalos béketárgyalások.

Ez volt az időgépes lapszemle az 1939. azonos időszakában megjelent Délmagyarországból. Az archív példányokat a Hungaicana adatbázisában találhatják az érdeklődők.