Palánk egyesület sajtónyilatkozat

A mai napon 2018-08-30-án bejelentjük, hogy létrehoztuk a Polgári Alapítású Lokálpatrióták Általánosan Nyitott Köre közösséget, röviden PALÁNK egyesületet. Ezzel egy olyan szerveződést indítottunk útjára, mely minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik fejleszteni a mindenkori Magyar Kormány valamint Szeged Megyei Jogú Városának együttműködési minőségét, Szeged város fokozottabb fejlődésének érdekében. Ennek elősegítése céljából az egyesület feltérképezni igyekszik mindazon csatornákat, lehetőségeket, melyet szükségesnek lát életre hívni az érintett felek között annak érdekében, hogy történelmi városunk haladása az Őt megillető fejlődési ideák alapján valósulhasson meg, politikai célok megtestesítése nélkül.

Közösségünk szakmai alapokra épülő modulok csokorba gyűjtésével alkotja meg azt a programot, amit Szegedi Minimumnak kereszteltünk el, amely hitünk szerint alkalmas lehet arra, hogy a politikai térfélen szereplő felek hovatartozástól függetlenül helyt adjanak az alapvető városi érdekeket magába foglaló elképzeléseknek, kifejezetten szegedi helyi értékek előtérbe helyezése mellett. Éppen ezért felvesszük a kapcsolatot a város működési területein már maradandót alkotott szakemberekkel és közös egyben önkéntes munkára hívjuk Őket. Erőfeszítéseink eredményeként még idén le kívánjuk tenni formálódó programunkat a társadalmi véleményezés lehetőségének megteremtése jegyében. Ennek valamint a teljes körű transzparens működés biztosításának alapjaként használjuk már a korábban létrehozott média platformjainkat, melyek elérésének erősítéséért közönségtalálkozó eseménysorozat létrehozását is tervezzük. Tevékenységeinkről folyamatosan jelzést adunk a szegedi városlakók felé, Egyesületünk nevével azonos nevű PALÁNKHÍR.HU oldalunkon.

Szeretnénk jelezni, hogy egyesületünk politikamentes melyet rögzített alapszabályában is, meghatározó rendező elvként szakmai alapon szándékozik a Szegedi Minimum létrehozásában megfelelni a kidolgozással kapcsolatosan megjelenő kihívásoknak, így közvetlen politikai tevékenység folytatásában nem érdekelt. Céljainak eléréséért viszont kész együttműködni minden olyan közösséggel, mely az egyesület célkitűzéseivel egyetért.

Kérünk mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel tevékenységünket, mondjanak véleményt moduljainkról, javasoljanak a jobbá válás folyamatának elérése érdekében. Bízunk abban, hogy az így létrejövő széleskörű társadalmi akarat képes egy új együttműködést megteremteni azzal a közeggel, melyet a helyhatósági referendumon mi, a választói akarat érvényesítésével hozunk létre a Szegedi torony alatt, mert

Szeged többet érdemel!

 

Kmft. Köszönjük ha tovább adja!

PALÁNK Egyesület