SZEGED – A Könyvbarátok klubjában vendég a Szeged folyóirat szerkesztősége Bemutatkozik a megújult SZEGED várostörténeti és kulturális folyóirat 2018. február 7. (szerda) 16.30-tól Somogyi-könyvtár, Francia utcai fiókkönyvtárában. 

Harminc esztendővel ezelőtt azért alapították a lapot, hogy megőrizze és bemutassa Szeged város régi és új értékeit, hogy igyekezzék számot adni mindenről, ami vonzerejében vagy éppen kisugárzásában szegedi érdem – s mindmáig ez a folyóirat (csöppet sem egyszerű) feladata, s a 2017 júliusában megújult szerkesztőség szándéka sem lehet egyéb. Talán nem túlzás azt állítani, több is ez feladatnál; talán bátran használhatjuk itt és most a küldetés kifejezést. Ennek a küldetés értékű feladatnak az ellátásához pedig nélkülözhetetlenek az elméleti, tudományos alapok, ám a Szeged folyóirat nem célozhatja kizárólag a tudomány művelőit, nem válhat tisztán tudományos fórummá, hanem minden kíváncsi érdeklődőre tekintettel kell lennie, figyelmet kell fordítania mindazokra, akik el kívánnak merülni a Város múltjában és tájékozódni szeretnének a szegedi kultúra jelenlegi helyzetéről, magyarán a laikusokhoz éppen úgy szólnia kell, mint a szakemberekhez.

A program február 7-én, szerdán délután fél 5-kor kezdődik a Somogyi-könyvtár Francia utcai fiókkönyvtárában. Vendégek: Bene Zoltán főszerkesztő és Hegedűs Réka szerkesztőségi titkár.

 

További információ

www.facebook.com/szegedfolyoirat

 

Címlapkép forrása: a Szeged folyóirat Facebook oldala.