Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetünk történelmi emlékezetének egyik alapköve. Ahogy közeledett március 15-e mindenhol elkezdődtek a lázas előkészületek az ünnepségekre. Nem volt ez másképpen az általános- és középiskolákban sem.

A szegedi Fodor József Kollégium vezetősége és nevelőtanárai idén március 9-re előrehozva szervezték meg a saját megemlékezésüket a diákok számára.

Már alapvető elgondolásuk elütött kicsit a megszokott megemlékezésektől. Az intézmény igazgatója, Konkoly Béla rádiónknak arról beszélt, hogy nehéz a mai fiatalokhoz közel hozni a régmúlt eseményeit, ezért egy újabb, interaktív módot találtak ki, melynek során a megemlékezés szöveges részei közé filmrészleteket és korabeli dalokat csempésztek, valamint hagyományőrzőket hívtak, akik honvédegyenruhába öltözve léptek a diákok elé, korabeli felszereléssel és fegyverekkel. Ezen kívül Konkoly Béla arról is értekezett, hogy nagyon fontos a fiatalok nevelésében a múltidézés és az, hogy a nemzeti tudatuk ne csupán tankönyvízűen fejlődjön ki, hanem olyan formában, amit el tudnak raktározni és bármerre sodorja is őket az élet, mindig tudják, hogy honnan jöttek, hol van a hazájuk.

A rendezvény főszervezője Sápi László, a kollégium nevelőtanára azt az alapelvet követte, hogy a személyes indíttatás az egyik kulcsa az emlékezésnek és a tisztelgésnek. Nagykátai és tápióbicskei gyökerei révén szembesült azzal a kultusszal, mely 48-49 emlékezetét körülöleli a környéken, ezért, hogy bemutassa az eseményeket a diákoknak, kiválasztotta a méltán híres tápióbicskei ütközetet és a megemlékezés főtémájává tette. Ennek keretében saját emlékeiről beszélt a fiataloknak és a csata történelmi jelentőségéről. Elbeszéléseit tették színessé a filmrészletek, melyek olyan híres magyar filmekből lettek kiválasztva, mint a Föltámadott a tenger és A kőszívű ember fiai. Közben diákok olvastak fel néhány perces történelmi szövegeket és forrásokat a harcról és a hősökről.

Ezután következett a hagyományőrzők bemutatója. Az 1848-49-es szabadságharc szegedi 3. honvédszázlóalj hagyományőrző Egyesület két képviselője érkezett. Dr. Vass László hagyományőrző ezredes és Tóth Zoltán hagyományőrző őrmester a honvédek mindennapi életéről és a tápióbicskei csatáról mesélt. Érdekességekben bővelkedő előadásukból kitűnt, hogy a szabadságharcról alkotott romantikus elképzeléseink mögött meghúzódik a harcoló hősök olyan élete, mely nem mondható egyszerűnek, sőt sokszor a mai ember számára elviselhetetlen lehetett volna.

A következő interjúkban először Konkoly Bélát hallhatják, a Fodor József Kollégium igazgatóját, majd Sápi László nevelőtanár nyilatkozatát.

A második interjúban Dr. Vass László hagyományőrző honvédezredes hangját hallják.