Anderle Ádám. Történész, Egyetemi oktató, az MTA doktora. Talán az egyik első személy, aki felismerte, a spanyol nyelv, a kultúra ápolásával egy nagyon érdekes, sokszínű, és a magyar fél számára is hasznos világ nyílhat meg.  Ugyanis természetesen a hispanisztika alatt nem csak a spanyol (és a katalán), hanem a latin-amerikai térséget, kultúrát is érteni kell.

A kulturális kapcsolatok pedig, mint tudjuk, nagyon sokszor gazdasági kapcsolatokat is magukkal hoznak. Ahogy ezt Anderle Ádám elő is segítette, hiszen nagyban hozzájárult a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez. Tudományos munkásságáról néhány adalék:

1967- Egyetemi doktori disszertáció: A spanyol abszolutizmus képe a magyar történeti irodalomban – a „fekete legenda” történetéhez címmel.

1977- Történettudományi kandidátus: Politikai mozgalmak Peruban a két világháború között.

1988- Akadémiai doktori értekezésének megvédése Nemzettudat és kontinentalizmus Latin-Amerikában XIX. és XX. században címmel.

Ez azonban  valóban csak néhány darab publikációi sorából. A disszertációi mellett nagy sikerű értékezéseket, köteteket is adott ki, mind magyar, mind pedig spanyol nyelven.

Hogy mi lehetett élete fő tudományos műve, azt nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy ezek közé tartozott a Bölcsészettudományi Karon a Hispanisztika Tanszék 1993-as megalapítása.  A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszéke és az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszéke egy emlékkonferenciával tiszteleg a nagyszerű tudós emléke előtt. Hogy mit is kell tudni Anderle Ádám munkásságáról, milyen területeken kutatott, valamint hogy mi ennek az emlékkonferenciának az apropója, arról Dr. Csikós Zsuzsanna, az SZTE BTK Hispanisztika tanszékének vezetője mesélt nekünk. A spanyol nyelvű kultúra és történelem rendkívül gazdag. Vannak benne aranyból készült lapok, mint ahogy vannak korommal írott betűk is.  Viszont nem lehet teljesen érdektelen.  Mint ahogy az sem véletlen, hogy Anderle Ádám nyomán a szegedi egyetemi, és nyugodtan mondhatom, a középiskolai spanyol oktatás is igen népszerű és keresett lehetőséggé vált. Haláláról nemcsak a hazai, de a külföldi tudományos élet is megemlékezett. Az interjúból az is kiderül, Anderle életútjából egyenesen következik ez a nemzetközi megemlékezés.

(Fotó: Délmagyarország/SZTE BTK)