A hétfői napon Tudomány és gyakorlat együttműködésben címmel Szegeden szakmai napra volt hivatalos rádiónk. A téma olyan volt, mely nagyon sok embert érint, de mégis kevesen látnak a kulisszák mögé. E heti közéleti magazinműsorunk, a Blende, fő csapásnyomát is ez az esemény jelölte ki.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a főszerepet egy napra a közösségszervezés kapta meg. Meghívott előadók érkeztek a városba, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai, akik a szervezetük működéséről beszéltek és együttműködési lehetőségeket vetítettek előre a Szegedi Tudományegyetemmel. Hasonló együttműködés már létezik a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet között.

A szakmai napot T.Molnár Gizella, az SZTE-JGYPK intézményvezetője, nyitotta meg, valamint ő koordinálta az eseményeket. Közvetlenül utána dr. Marsi István a JGYPK dékánjának köszöntő beszéde következett, aki kiemelte, hogy fontosnak tartja az andragógia szak újjáélesztését közösségszervezői szak néven és bizodalmát fejezte ki aziránt, hogy a kar működése a jövőben pozitív irányt vehet ennek hatására.

Az első előadó Hegedűs Katalin, az NMI szakmai igazgatója volt. A közösségi művelődés feladatai és lehetőségei címmel tartott előadást, az NMI szervezeti működését mutatta be, azt a már hatvanéves múltra visszatekintő hagyományt, mellyel segíteni próbálják a fiatal munkakeresőket az első szárnycsapásaikban. Ma az NMI szervezetében 6100 ember tagozódott be kulturális közfoglalkoztatottként, ők a civil szervezetek, a művelődési házak és egyéb kulturális intézmények munkáját segítik. Közben értékes munkatapasztalatra tesznek szert és nem utolsó sorban olyan kapcsolati hálókat alakíthatnak ki, melyek jövőbeli ténykedésük és munkálkodásuk alapját képezi majd. 

A soron következő előadó dr. Juhász Erika volt, az NMI tudományos központvezetője, aki Együttműködés a közművelődési szakma és felsőfokú képzőhelyei között címmel tartott előadást. Kiemelten fontos projektként kezelik ma az NMI és az ország egyetemeinek közös munkáját. A Debreceni Egyetemmel való sikeres együttműködést alapul véve kutatnak hasonló partnerek után. Így jutottak el Szegedre, ahol a JGYPK nyitott feléjük a kooperációra. A cél, hogy Szegeden is újraindulhasson megreformált kivitelben az andragógia szak, közösségi szervező néven. Olyan képzést szeretnének indítani, mely méltó a tudományág szelleméhez és utat nyit a tudományos továbblépés felé. Kihangsúlyozták, hogy minden csapásnyom pozitív alakulása esetében a 2017-es Felvételi tájékoztatóban már szerepelhetne a képzés, amire február 15-ig már jelentkezhetnének is a diákok. 

Az előadásokat szakmai műhelybeszélgetés követte, majd a délután folyamán civil szervezetek mutatkoztak be olyan szempontból, hogy milyen közösségszervező és közösségteremtő munkát végeznek a saját területükön. A fő kérdés, amire a választ keresték: a XXI. században milyen szolgálatot tehetnek az embereknek a közösségi terek?

Ez a szakmai nap ihlette meg a Blende eheti adását és kíváncsiságunk arra bírt minket, hogy Szeged polgárait is szólítsuk meg a témával kapcsolatban. Sokan válaszoltak olyanirányú kérdéseinkre, hogy szerintük milyen szerep jut ma a közösségi tereknek, van-e jövője a közösségszervezés ilyen formáinak és hogy szerintük érdemes-e újraindítani a közösségszervezői szakot.

Akik a Blendében felszólalnak még: Hegedűs Katalin, az NMI szakmai igazgatója és dr. Juhász Erika, az NMI tudomány központvezetője.